Feltételek és feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe venné szolgáltatásunkat.

Fogalommeghatározások

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

* A “kapcsolt vállalkozás” olyan szervezetet jelent, amely egy felet irányít, amelyet egy fél irányít, vagy amely egy féllel közös irányítás alatt áll, ahol az “irányítás” a részvények, részesedések vagy egyéb, az igazgatóválasztásra vagy más irányító hatóság megválasztására jogosító értékpapírok legalább 50%-ának tulajdonjogát jelenti.

* Az ország a következőkre utal: Magyarország

* A Társaság (a jelen Megállapodásban a “Társaság”, “Mi”, “Mi” vagy “Miénk” megjelöléssel) a Speedcredit.ch-ra utal.

* Eszköz: bármely olyan eszköz, amely képes a Szolgáltatáshoz hozzáférni, például számítógép, mobiltelefon vagy digitális táblagép.

* A Szolgáltatás a Weboldalra utal.

* Általános Szerződési Feltételek (más néven “Feltételek”) a jelen Általános Szerződési Feltételeket jelenti, amelyek az Ön és a Vállalat közötti teljes megállapodást képezik, a Szolgáltatás használatára vonatkozóan.

* Harmadik fél közösségi médiaszolgáltatása bármely szolgáltatást vagy tartalmat jelent (beleértve a adatokat, információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat), amelyeket egy harmadik fél nyújt, és amelyek a Szolgáltatás által megjeleníthetők, bevonhatók vagy elérhetővé tehetők.

* Weboldal a Speedcredit.ch-t jelenti, amely a <https://www.speedcredit.ch> címen érhető el.

* “Ön” a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó magánszemélyt vagy vállalatot jelenti, vagy más jogi személy, akinek nevében az ilyen magánszemély a szolgáltatást igénybe veszi vagy használja, használja a Szolgáltatást, adott esetben.

Tudomásulvétel

Ezek az Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a szolgáltatás használatát és a az Ön és a Társaság között létrejött megállapodás. Ezek a Feltételek és Feltételek határozzák meg minden felhasználó jogait és kötelezettségeit a szolgáltatás használatával kapcsolatban. a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a Szolgáltatás használata az Ön általi elfogadásához és használatához kötött. a jelen Általános Szerződési Feltételeknek való megfelelés. A jelen Általános Szerződési Feltételek a következőkre vonatkoznak minden látogatóra, felhasználóra és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó személyre.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Feltételek és Feltételeket. Ha Ön nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor Nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.

Ön kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét. A Társaság nem engedélyezi 18 év alattiaknak a Szolgáltatás használatát.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és a Szolgáltatás használata az Ön elfogadásának is feltétele. a Társaság Adatvédelmi szabályzatának elfogadását és betartását.

Adatvédelmi szabályzatunk leírja az alábbi adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat az Ön személyes adatai az Alkalmazás vagy a Weboldal használata során, és tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól és arról, hogy a törvény hogyan védi Önt.

Linkek más weboldalakra

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan harmadik fél webhelyeire vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem a Társaság tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

A Vállalat nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget a következő oldalakért harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. szolgáltatásokért.

Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalatot nem terheli sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős és nem felel semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a következők okoznak vagy állítólagosan okozott, vagy bármely más weboldal használata vagy az arra való támaszkodás miatt vagy azzal kapcsolatban, ilyen tartalmakra, árukra vagy szolgáltatásokra támaszkodva, amelyek bármely ilyen weboldalon vagy weboldalon keresztül elérhetőek. szolgáltatások.

Felmondás

Azonnali hatállyal, előzetes értesítés nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését, felelősség nélkül, bármilyen okból, beleértve, de nem kizárólagosan, ha Ön megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

A felmondás esetén az Ön joga a Szolgáltatás használatára azonnal megszűnik.

A felelősség korlátozása

Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben, semmilyen esetben sem lehet a a Társaság vagy beszállítói felelősséget vállalnak bármilyen különleges, véletlenszerű, közvetett vagy következményes károkért (beleértve, de nem kizárólagosan, a következőkért való kártérítéseket nyereségkiesés, adatvesztés vagy egyéb információvesztés, üzletmenet megszakításáért, személyi sérülésért, a magánélet elvesztéséért, amelyek a következőkből erednek vagy bármilyen módon kapcsolódnak a következőkhöz a Szolgáltatás, harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó szoftver használata vagy használatának lehetetlensége a Szolgáltatással együtt használt hardverek, vagy egyéb módon a Szolgáltatással kapcsolatban bármely a jelen Feltételek rendelkezései), még akkor is, ha a Társaságot vagy bármely beszállítóját tájékoztatták a következőkről az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslati lehetőség nem teljesíti a célját alapvető célját.

Egyes államok nem teszik lehetővé a hallgatólagos szavatosság kizárását vagy korlátozását. felelősséget a véletlen vagy következményes károkért, ami azt jelenti, hogy egyes a fenti korlátozások nem feltétlenül alkalmazhatók. Ezekben az államokban az egyes felek felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

Irányadó jog

Az ország joga az irányadó, kivéve a kollíziós szabályokat a jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára. Az Alkalmazás Ön általi használata továbbá más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok hatálya alá tartozik.

Vitarendezés

Ha bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, beleegyezik, hogy először megpróbálja
a vitát nem hivatalos úton, a Társasággal való kapcsolatfelvétel útján próbálja megoldani.

Az Európai Unió (EU) felhasználói számára

Ha Ön európai uniós fogyasztó, akkor minden kötelezően előírt az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései.

A jelen Általános Szerződési Feltételek módosításai

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint módosítsuk vagy helyettesítsük a jelen Feltételeket bármikor. Ha a módosítás lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldünk. Mi mi minősül lényeges módosításnak, azt a mi kizárólagos belátásunk szerint határozzuk meg.

A Szolgáltatásunkhoz való további hozzáféréssel vagy annak használatával a módosítások hatályba lépését követően hatályba lépése után, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha Ön nem ért egyet a következőkkel az új feltételekkel, részben vagy egészben, kérjük, hagyja abba a weboldal és az
Szolgáltatás használatát.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, forduljon a következőkhöz
minket: A weboldalunk ezen oldalának meglátogatásával: https://www.speedcredit.ch/kapcsolatfelvétel.