Felelősségi nyilatkozat

Tolmácsolás

Azoknak a szavaknak, amelyek kezdőbetűje nagybetűvel van írva, a következő feltételek szerint meghatározott jelentése van. Az alábbi fogalommeghatározások jelentése azonos, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

Fogalommeghatározások

A jelen jogi nyilatkozat alkalmazásában:

– “Társaság” (a jelen nyilatkozatban “Társaság”, “Mi”, “Mi” vagy “Miénk”) a Speedcredit.ch-t jelenti.
– “Szolgáltatás” a Weboldalra utal.
– “Ön”: a Szolgáltatáshoz hozzáférő magánszemély, illetve az a vállalat vagy más jogi személy, amelynek nevében az ilyen magánszemély a Szolgáltatáshoz hozzáfér vagy azt használja.
– “Weboldal”: a Speedcredit.ch, amely a https://www.speedcredit.ch oldalról érhető el.

Felelősségi nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk kizárólag általános tájékoztatásra szolgálnak.
A Társaság nem vállal felelősséget a Szolgáltatás tartalmának hibáiért vagy hiányosságaiért.

A Társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, közvetett, következményes vagy járulékos kárért, vagy bármilyen más kárért, akár szerződés, gondatlanság vagy más jogellenes cselekmény alapján, amely a Szolgáltatás vagy a Szolgáltatás tartalmának használatából vagy azzal összefüggésben keletkezik.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül kiegészítse, törölje vagy módosítsa.

A Társaság nem garantálja, hogy a Szolgáltatás mentes a vírusoktól vagy más káros összetevőktől.

Külső linkek Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás tartalmazhat olyan külső weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem a Vállalat biztosít vagy tart fenn, illetve amelyek semmilyen módon nem állnak kapcsolatban a Vállalattal.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság nem garantálja az ilyen külső weboldalakon található információk pontosságát, relevanciáját, időszerűségét vagy teljességét.

Hibákra és mulasztásokra vonatkozó nyilatkozat

A Szolgáltatás által nyújtott információk kizárólag általános útmutatást nyújtanak az érdeklődésre számot tartó kérdésekben. Még ha a Társaság minden óvintézkedést megtesz is annak érdekében, hogy a Szolgáltatás tartalma aktuális és pontos legyen, előfordulhatnak hibák. Továbbá, tekintettel a törvények, szabályok és előírások változó jellegére, a Szolgáltatásban szereplő információkban késések, kihagyások vagy pontatlanságok előfordulhatnak.

A Társaság nem vállal felelősséget az esetleges hibákért vagy hiányosságokért, illetve az ezen információk használatából származó eredményekért.

Tisztességes használatra vonatkozó nyilatkozat

A Vállalat felhasználhat olyan szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat, amelyeket nem minden esetben engedélyezett kifejezetten a szerzői jog tulajdonosa. A Társaság az ilyen anyagokat kritika, kommentár, hírközlés, tanítás, tudományosság vagy kutatás céljából teszi hozzáférhetővé.

A Vállalat úgy véli, hogy ez a szerzői joggal védett anyagok “tisztességes felhasználásának” minősül az Egyesült Államok szerzői jogi törvényének 107. szakasza szerint.

Ha Ön a Szolgáltatásból származó, szerzői jogvédelem alatt álló anyagokat saját, a tisztességes felhasználáson túlmutató céljaira kívánja felhasználni, akkor a szerzői jog tulajdonosától kell engedélyt kérnie.

Kifejezett nézetek Jogi nyilatkozat

A Szolgáltatás olyan nézeteket és véleményeket tartalmazhat, amelyek a szerzők sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik bármely más szerző, ügynökség, szervezet, munkáltató vagy vállalat, beleértve a Vállalat hivatalos politikáját vagy álláspontját.

A felhasználók által közzétett megjegyzésekért kizárólag a felhasználók felelősek, és a felhasználók vállalják a teljes felelősséget, felelősséget és hibáztatást minden olyan rágalmazásért vagy peres eljárásért, amely a megjegyzésekben leírtakból vagy azok közvetlen következményeként keletkezik. A Társaság nem vállal felelősséget a felhasználók által közzétett megjegyzésekért, és fenntartja a jogot, hogy bármely megjegyzést bármilyen okból törölje.

Nincs felelősségvállalási nyilatkozat

A Szolgáltatásban található információk azzal a tudomásulvétellel kerülnek rendelkezésre, hogy a Társaság nem foglalkozik jogi, számviteli, adózási vagy egyéb szakmai tanácsadással és szolgáltatással. Mint ilyen, nem helyettesítheti a professzionális számviteli, adóügyi, jogi vagy más illetékes tanácsadókkal való konzultációt.

A Társaság vagy annak beszállítói semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért, amely a Szolgáltatáshoz való hozzáférésből vagy annak használatából, illetve a hozzáférés vagy a használat lehetetlenségéből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.

“Használat saját felelősségre” nyilatkozat

A Szolgáltatásban található valamennyi információ “jelen állapotában”, a teljességre, pontosságra, időszerűségre vagy az ezen információk használatából származó eredményekre vonatkozó garancia nélkül, és mindenféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a teljesítményre, a forgalomképességre és a meghatározott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.

A Társaság nem vállal felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben a Szolgáltatás által adott információkra támaszkodva hozott döntésekért vagy tett intézkedésekért, illetve bármilyen következményes, különleges vagy hasonló kárért, még akkor sem, ha tudomásukra hozták az ilyen károk lehetőségét.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen jogi nyilatkozattal kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk:

– E-mailben: [email protected]